06 februari 2008

Burger

Hoera! Er was al een petitie tegen het burger-initiatief dat vond dat de horeca wel om twee uur dicht kon, maar nu is er ook een tegen-burger-initiatief. Volgt u het nog?

De Nederlandse staatsvorm kent het zogeheten burger-initiatief: elke oetlul die genoeg handtekeningen bij elkaar kan sprokkelen, mag zijn onderwerp in de Tweede Kamer laten bespreken, en die moet daar dan een standpunt over innemen.

Het benodigde aantal stemmen is natuurlijk veel te laag: 40.000. Een beetje weblog kan zo elke week een nieuw initiatief starten, bedrijven kunnen handtekeningen kopen, enzovoort. Gek genoeg zijn deze tegengestelde handtekeningenacties pas het eerste teken dat een schoonheidsfoutje in de aanpak zat; ik had dat al veel eerder verwacht.

Wat zien we echter in de wettelijke grenzen aan dit abjecte machtsmiddel? 'Uw voorstel mag niet indruisen tegen in ons land diep gewortelde normen en waarden.' Wat betekent dat nou weer? Homohaat is een in dit land diep gewortelde norm, maar daar mag je blijkbaar niet tegen zijn. Het is voor mij een volkomen vanzelfsprekende waarde dat een horeca-ondernemer zelf mag weten hoe laat hij zijn toko dichtgooit, zolang de buurt er geen last van heeft. Hoeveel plaatselijke overheden delen dat inzicht?

Misschien moet ik mijn burgerinitiatief voor het afschaffen van het burgerinitiatief toch maar eens uit gaan voeren.