13 april 2007

Thieme vs. 't Hart

Maarten 't Hart heeft groot gelijk: Thiemes geloof schaadt haar partij. En dus is het geen privézaak.

Eigenlijk is de hele ruzie Maarten ’t Harts eigen schuld. Tussen de regels van Marianne Thiemes boek De Eeuw van het Dier door valt al prima te lezen dat er een flinke dosis hardcore christendom in haar schuilt. Het is natuurlijk niet zo dat ze met haar bekering naar het Zevendedagadventisme in 2006 in één keer van atheïst naar fundamentalist is omgeslagen.

Misschien had hij eens een babbeltje moeten maken met de leidster van de partij die hij steunde? Ik wist bijvoorbeeld wèl dat Thieme het niet zo had op de evolutietheorie – wat voor mij een belangrijke reden was om niet op haar te stemmen – en ik stond niet eens bij haar op de kieslijst.

Met het geloof van Thieme lijkt het bovendien reuze mee te vallen. Het bestuur van haar partij verzekert belangstellenden ervan dat ‘De Partij voor de Dieren voor het homohuwelijk, lesbische meemoeders etc is. Voorstellen op dit vlak worden door onze kamerfractie gesteund.’

Thieme kan haar geloofsopvattingen blijkbaar als een hoedje afzetten als er gestemd moet worden in de Tweede Kamer. Dat doet ze ook echt: de motie Van der Vlies over ambtenaren die geen homo’s wilden trouwen, kreeg haar steun niet. In haar brief verzet Thieme zich tegen de ‘seculiere inquisitie’, maar in haar stemgedrag is ze zelf al seculier.

Zou deze lachwekkende scheiding tussen kerk en partij ook stand houden als er een keer een spoeddebat is op zaterdag? De sabbat moet immers geheiligd worden. SGP-stemmers verwachten van hun volksvertegenwoordigers dat ze wegblijven op zondagen, maar de aanhang van de PvdD zou het wellicht jammer vinden als hun stem ineens niet gehoord wordt vanwege de privé-opvattingen van de partijleider. Ik denk dat Thieme gewoont komt werken op zaterdag, en zichzelf - volgens haar eigen opvattingen tenminste - naar de hel gaat stemmen.

Op het belangrijkste bezwaar van ’t Hart geeft Thieme geen antwoord. ’t Hart stelde dat iemand die gelooft dat het bijbelverhaal Genesis de letterlijke waarheid is, ‘de partij waar je lijsttrekker van bent, ongelooflijk veel schade berokkent.’

Dat is natuurlijk ook zo. Stel dat bekend werd dat Balkenende elke ochtend voor tweehonderd euro zijn horoscoop voor de dag laat bepalen. Als daar vragen over komen zegt hij ‘maar ik doe er niets mee in mijn hoedanigheid als premier.’ Zelfs als hij dat kan aantonen, loopt hij toch nog steeds imagoschade op? Hij maakt zijn partij toch belachelijk?

Dat doet Thieme nu ook: veel PvdD-stemmers zouden zich nog even achter de oren hebben gekrabbeld als ze wisten hoe de lijsttrekker denkt over Adam en Eva. De dierenrechtenbeweging krijgt al vaak genoeg verwijten over irrationaliteit naar het hoofd geslingerd.

’t Hart schreef zijn stuk dan ook niet vanuit een ‘seculiere inquisitie die het bestrijden van godsdienst als doel heeft.’ Ook hij zal van mening zijn dat geloof in de letterlijke waarheid van Genesis, Scientology, het Raëlianisme of de Paashaas geen bezwaar mag zijn voor iemands verkiesbaarheid. Het siert Thieme niet dat zij ’t Hart beschuldigt van ongrondwettelijke opvattingen. Wat hij zèi was dat Thiemes opvattingen haar hele beweging schaadt. Daarmee heeft hij gewoon gelijk.

En dus is Thiemes geloof helemaal niet privé.

9 Reacties:

Anonymous Anoniem zei...

Je moet ook Thiemes reactie erbij betrekken voor het hele verhaal.

En daarin stelt ze terecht dat 't Hart overdrijft. En dan is haar argument over zijn jeugd nog het slechtste. Toch heeft ze ook daar een punt.

Ik vind deze reacties op Thiemes geloof echt een naar geval van Christentje pesten en vergeten dat er zoveel soorten zijn.

Maar Thiemes argument dat ze opkomt voor emancipatie van iedereen snijdt wel hout.

LL

13 april 2007 om 12:49  
Blogger Bart Braun zei...

Hoi LL,

zoals je kunt lezen, en kunt zien aan de link die ik heb geplaatst, is dit stuk een reactie op haar verhaal. Haar verhaal slaat als kut op dirk, en dat probeer ik hier uit te leggen.

Ik ben mij er zeer zeker van bewust dat er verschillende soorten van christendom zijn, daarom val ik Thieme specifiek aan op haar zevendedagadventisme.

Thieme mag dan een nobel doel voor ogen hebben: door haar debiele opvattingen is zij niet de aangewezen persoon om een dierenpartij te leiden, net zomin als Emile Ratelband gschikt was voor Leefbaar Nederland indertijd.

13 april 2007 om 13:40  
Anonymous Anoniem zei...

"'Here is an idea or a notion that you're not allowed to say anything bad about; you're just not. Why not? — because you're not!'

If somebody votes for a party that you don't agree with, you're free to argue about it as much as you like; everybody will have an argument but nobody feels aggrieved by it.

If somebody thinks taxes should go up or down you are free to have an argument about it, but on the other hand if somebody says 'I mustn't move a light switch on a Saturday', you say, 'Fine, I respect that'.

The moment I say something that has something to do with somebody's (I'm going to stick my neck out here and say irrational) beliefs, then we all become terribly protective and terribly defensive and say 'No, we don't attack that; that's an irrational belief but no, we respect it'.

- Douglas Adams

13 april 2007 om 13:47  
Blogger annoesjka brohm zei...

Kop en staart zijn allebei een beetje dom. Heel zonde, want het leidt alleen maar af van waarvoor de PvdD voor is opgericht: de dierenrechten. En ik geloof dat dat toch nooit de bedoeling van deze rel kan zijn geweest.

13 april 2007 om 15:21  
Anonymous Anoniem zei...

Hoi Bart, maar er zijn ook verschillende zevendagadventisten. Denk ik dan, ik ken er geen maar wel een heleboel andere Christenen. Ook mijn ouders zijn christen en hun dominee vond dat de zaak niet open mocht op zondag. Deden ze toch, zij geloofden niet dat zij in Hel zouden komen. En tegenwoordig vinden ze dat ook niet meer en worden er in hun kerk kinderen van lesbische ouders gedoopt. Dat is emancipatie waar Thieme het over heeft.

13 april 2007 om 16:23  
Anonymous Anoniem zei...

O ja, en zeg bart, je verwees nauwelijks naar Thiemes reactie terwijl je 't Hart citeerde, vandaar.

13 april 2007 om 16:30  
Anonymous Bart Braun zei...

Ik verwees nauwelijks naar Thiemes reactie omdàt die niet inging op de argumenten van 't Hart. Overigens viel zijn naam gisteren ook al, hier. Brrrr...

13 april 2007 om 17:00  
Anonymous Ionica zei...

Goede brief in de nrc.next van gisteren ook! Ik zat hem instemmend knikkend te lezen en zag toen dat hij van jou was.

17 april 2007 om 11:48  
Anonymous Anoniem zei...

De adventboodschap van Ellen Harmon
de dienstmaagd des Heren van 1844
is: De paus is de antichrist en het beest, de valse profeet[het
protestantisme] bouwt het beeld
[de zondag, ipv de zaterdag] op voor de paus [666]. De laatste strijd is die tussen de zondag en de zaterdagvierders [goed en kwaad, black and white] Je maakt een goede kans als je zd adventist wordt om te ontsnappen aan de ondergang. Alle zondagvierders worden vernietigt. De leer van de zda berust op de visie van deze profetes Ellen uit de 19e eeuw. Zij had vele visioenen en veel gezag en deed vreemde uitspraken.
Voor buitenstaanders zit deze leer nu vast aan de partij voor de dieren. Deze heeft nu een dubbele boodschap, tesamen met: geef de dieren een menselijk bestaan,totdat zij door de mens ter slachting worden afgemaakt.
Toen Nico Koffeman Jr. Marian bekeerd had tot dit geloof van Ellen H. stapte hij zelf over naar haar dierenpartij. Hij was lid van de socialisten. De adventisten zijn de laatste kleine kudde, die ter dood zullen worden gebracht, omdat zij de zondag niet willen houden, 1e dag, ipv de 7e dag.
Maar ook omdat zij zich niet met vrouwen {politieke stromingen en
andere geloofsrichtingen] hebben ingelaten. Marian en Nico vallen dan ook zelf buiten de boot, ondanks de verkapte advent- boodschap binnen de dierenpartij.
De adventisten eten wel vlees van reine dieren, maar geloven niet in
Darwin en bestrijden deze zelfs.

17 augustus 2007 om 17:42  

Een reactie posten

<< Home