30 september 2007

Geen boodschap of gewoon schijt


Het is weer eens tijd voor onzinnig onderzoek, wat eigenlijk geen onderzoek is.
De helft van de autokopers heeft geen boodschap aan het milieu. Ik zou gewoon zeggen: de helft van de autokopers heeft schijt aan het milieu, maar dat kan natuurlijk niet in een nette krant als de Telegraaf geplaatst worden.

Mensen zouden minder naar onderhoud en milieuaspecten kijken bij de aanschaf van een auto. En dit terwijl 90% van deze kopers wel groene stroom heeft.
Tja, waarschijnlijk heeft die 90% ook een briefje in de bus gekregen dat als ze overstappen naar groende stroom die even duur is als ‘grijze’ stroom ze een gratis lampenpakket ontvangen. We zijn tenslotte Hollanders, dus die lampen wilde iedereen wel, maar waarom dan niet een Toyota Prius die de gemiddelde Nederlander afgrijselijk lelijk vind? Tja, moeilijke vraag, maar waarschijnlijk omdat die in aanschaf duurder is dan een Opel Astra en naar de lange termijn kijkt de Nederlander niet...

Het valt mij vooral op dat ik me aan dit soort onderzoek blijf storen, of het nu de automobilist is die het milieu niet zo belangrijk vind, de hondeneigenaar die het verplicht stellen van opruimen van poep onzinnig vindt of de bijstandsmoeder die het onterecht vindt dat ze verplicht moet gaan werken. Is dit elke weer een logisch feitje ondersteunen met een NIPO-enquête om dan weer een mooie kop in je krant te krijgen? Je kan natuurlijk ook hopen dat de gemiddelde journalist echt dom is en het voor hem heel verrassend is dat zijn onderzoek uitwijst dat in allochtonenbuurten meer schotels hangen en er minder ijsjes verkocht worden in een slechte zomer...