26 april 2006

Werelds

Nederlanders weten verrassend veel over de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We weten van de jodenvervolging, de ideeën van Hitler en het bombardement op Rotterdam. Goed, veel mensen denken dat de holocaust één van de aanleidingen voor de oorlog was, maar gezien het overduidelijke verband tussen WO II en de jodenvervolging is dat niet zo heel vreemd.

Conclusie: netjes. Het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog is blijkbaar adequaat, waardoor we met z’n allen op dat gebied redelijk onderlegd zijn. Houden zo, niets meer aan doen.

Het comité is het daar echter niet mee eens, want er zijn nog wat hiaten. Mensen onderschatten het aantal landen dat bij de oorlog betrokken was, zijn niet goed op de hoogte van de rol die de Russen in het geheel speelden en weten weinig over het Aziatische deel van het conflict. Bovendien laat de kennis van jongeren te wensen over. Dus moeten scholen meer van hun kostbare tijd besteden aan de Tweede Wereldoorlog.

Alles leuk en aardig, maar die oorlog vond wel meer dan zestig jaar geleden plaats. Eigenlijk is het verrassend dat de grote lijnen van het conflict nog zo aanwezig zijn in Nederlands collectieve geheugen, terwijl de wereld sinds 1945 zoveel heeft meegemaakt. De Cuba-crisis, de oorlog in Vietnam, perestrojka, de val van het IJzeren Gordijn, de oliecrisis, de Tiananmen-opstand, ik noem maar een paar zaken uit de tweede helft van de vorige eeuw die stukken interessanter zijn dan de precieze rol van Stalin in de Tweede Wereldoorlog. En stukken relevanter voor wie de wereld van vandaag wil begrijpen.

Goed, “we” waren niet in Saigon, hadden niet direct iets te maken met Gorbatsjovs glasnost en stonden niet op het Plein van de Hemelse Vrede, maar “we” zijn dan ook een klein rotlandje. Dat WO II de laatste oorlog is geweest die zich (onder anderen) in onze achtertuinen afspeelde, is geen reden om er maar op te blijven hameren. Besteed beschikbare onderwijstijd en –moeite liever aan de wereld, en dan vooral aan het feit dat die zoveel groter is dan onze achtertuin.

9 Reacties:

Blogger Bart Braun zei...

Overigens is het pas iets van de laatste twintig jaar dat er ook aandacht is voor wat Nederland zoal in Indonesië uitvoerde - de generatie van mijn ouders kreeg dat niet op school.

26 april 2006 om 16:36  
Anonymous wout zei...

Wat!? Ben je serieus? Er is geen belangrijker gebeurtenis geweest in de geschiedenis van de mensheid dan de 2e Wereldoorlog. 5 van de door jou genoemde voorbeelden van belangrijke gebeurtenissen in deze eeuw zijn zonder veel omwegen op de WOII terug te leiden.

Natuurlijk staat de oorlog niet los van de rest van de geschiedenis, maar als je het over histoire événementielle wil hebben kan niets aan de WOII tippen: 62.000.000 doden, man.

Maar goed, het onderzoek en de conclusies: de resultaten zijn voor meerdere interpretaties vatbaar.

- 83% van de Nederlanders heeft de grootste moeite met herkenning van causaliteit.

- Men kent alleen de kneuterige Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Kneuterig, omdat: Nederland veroverd is als onderdeel van een flankerende manoeuvre tegenover de werkelijke vijand, het zich zonder slag of stoot overgaf (laten we wel wezen) en omdat het grotendeels meewerkte met de bezetter (illegale kranten? Rot toch op, Irak, daar weten ze pas wat verzet is).

- Nederlanders weten niet eens wie de oorlog gewonnen heeft. De zogenaamde Amerikaanse bevrijders kwamen als mosterd na de maaltijd, maar we mogen dankbaar zijn dat ze ons beschermden tegen de rooien.

Ah, wat kan ik toch zeuren.

26 april 2006 om 18:45  
Anonymous Anoniem zei...

Nee wout, ik ben het met je eens. Het is niet zoiets als vrouwen en het feminisme. Ze denken dat de strijd geleverd is. Zo denkt ook Iknik. Het is lang geleden, Nederland is een klein landje dus het doet er niet meer toe. Terwijl het ontbreken van een oorlog in je achtertuin niets zegt over de belangrijkheid.

LL

27 april 2006 om 09:44  
Anonymous Anoniem zei...

@wout: WOII als belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis voert misschien wat erg ver maar het zou (idd)beter zijn als er niet zozeer op botte feitenkennis van WOII gehamerd wordt, maar op het historisch perspectief: WOII is belangrijk want, heeft geleid tot.....(vul de trits dingen die we ook nu nog meemaken)

27 april 2006 om 12:02  
Anonymous Anoniem zei...

Jamaar, jamaar, ìk heb dat soort inzichten wel. Die zijn mij niet komen aanwaaien via een soort historisch-verantwoorde ether, maar dat heb ik gewoon op school geleerd bij Geschiedenis. Misschien moeten we gewoon met onze poten van het geschiedenisonderwijs afblijven?

27 april 2006 om 15:18  
Anonymous wout zei...

Als 83% van de Nederlanders niet het juiste verband tussen de Holocaust en de WOII kent en vele niet weten wie de werkelijke winnaar was, maar wel onthouden dat het Parool "goed" was, dan moet er kennelijk dus wèl iets veranderen aan de geschiedenisles.

Overigens is geschiedenisles op de middelbare school één brok nationalistische propaganda. En van Nul tot Nu is nog veel erger.

27 april 2006 om 20:57  
Blogger Iknik zei...

@Wout: Duh. De Tweede Wereldoorlog is te herleiden tot de Eerste, die weer te herleiden is tot Napoleon, en als je echt wil kun je doorgaan met herleiden tot je bij de oerknal bent.

Overigens beweer ik helemaal niet dat WO II er niet toe doet. Hij doet er alleen niet zoveel toe dat we kindertjes vanaf groep 3 moeten volstoppen met allerlei Tweede Wereldoorlog-trivia terwijl ze het Tet-offensief alleen maar kennen als ze toevallig Platoon hebben gezien.

28 april 2006 om 11:17  
Anonymous wout zei...

Wacht eens even. Jij noemde 6 gebeurtenissen die "interessanter en relevanter" zijn voor de hedendaagse situatie dan de WOII. Ik zeg dat die gebeurtenissen direct terug te brengen zijn op de WOII, en bedoel daarmee dat je toch de WOII moet kennen om die andere gebeurtenissen te begrijpen. Natuurlijk kun je blijven herleiden tot in het oneindige, maar dat was mijn punt niet. Wat jij nu doet noemen ze in Engeland een "straw dog" en da's een drogreden.

Verder zou ik de rol van Stalin en Rusland in de WOII niet triviaal willen noemen. En ik vind het wel degelijk belangrijk dat men die rollen kent. Het is in elk geval relevanter dan een relatief klein offensiefje (80.000 doden) in een koloniaal oorlogje dat slechts onderdeel was van een andere belangrijker strijd.

28 april 2006 om 18:13  
Anonymous Anoniem zei...

jodenvervolging is nooit gebeurt. Meer Russen dood (20 million) dan joden..

5 mei 2007 om 05:20  

Een reactie posten

<< Home