24 november 2005

Riptide

Hoeveel wil een normaal mens weten over zeezand? Je kan er kastelen van bouwen op het strand, en het is dat spul waar de duinplantjes op groeien. De laatste tijd ben ik mij beroepsmatig aan het verdiepen in het ‘witte goud’, en zo leer ik een hoop nieuws.
De Noordzee eet elk jaar een flink stuk van onze zeewering op. Omdat we graag willen dat het gedeelte van Nederland dat onder zeeniveau ligt toch droog blijft, is het van groot belang dat we dat zand weer terugbrengen. Vroeger deden ze dat door zand op het strand te spuiten, maar sinds een paar jaar is bekend dat het goedkoper is om dat zand vlak voor de kust te storten.

Soms treedt bij zo’n lozing een verschijnsel op dat ‘muistroom’ wordt genoemd. Riptide, heet dat in het Engels. Tussen de zandbanken is een geultje, en daardoor stroomt het zeewater supersnel weg van de kust. Wie tegen de stroom in probeert te zwemmen raakt uitgeput en wordt meegesleurd, met alle risico’s van onderkoeling en verdrinking van dien. Van nature heb je ook muistromen, maar soms ontstaan er per ongeluk meer of ergere riptides ten gevolge van zandsuppleties.

Mensen die zich intensiever met zeewater bezig houden dan simpele toeristen, weten hoe je een riptide kan overleven: niet tegen de stroom inzwemmen, maar haaks erop. Na een tijdje ben je dan uit de muistroom (achter de zandbanken, dus), en in rustiger water. Eigenlijk goed te doen, maar met name kinderen verdrinken omdat ze dit niet weten.

De zeespiegel stijgt, en om droge voeten te houden, zal Nederland meer met het zand in onze zeeën moeten werken. Niemand heeft een idee hoe je helemaal kan voorkomen dat er riptides ontstaan. Zelfs als er niet meer muistromen komen, is er een verschil: ze zijn nu door menselijk ingrijpen ontstaan. Misschien een idee om een muistroomtraining in te voeren bij het schoolzwemmen?

2 Reacties:

Anonymous Anoniem zei...

het leuke is dat ook deze oplossing van zandsuppletie geen oplossing is maar een doekje voor het bloeden. Zandsyuppletie moet net als het strand ophogen, ieder seizoen opnieuw uitgevoerd worden.

het is nauwelijks onderzocht of en zo ja wat de efecten van zandsuppletie voor de kust zijn

Problematisch is wel dat er door dit doekje voor het bloeden mensen dood kunnen gaan.

Bij deze een oproep aan alle mensen met een beter idee voor kustprotectie, dan het strand ophogen of zandsuppletie voor de kust........

25 november 2005 om 01:53  
Blogger Bart Braun zei...

'Doekje voor het bloeden' vind ik een vreemde term - wegen moeten ook om de zoveel tijd geasfalteerd worden. Onderhoud, heet dat.

Er gebeurt wel degelijk onderzoek naar de effecten van zandsuppletie aan de kust - Utrecht heeft een hoogleraar die zich er vrijwel fulltime mee bezig houdt, aan de TU Delft doen ze er ook een hoop mee. Of het in verhouding staat tot het belang van onze kust voor Nederland is natuurlijk een andere vraag.

En er zijn wel degelijk andere opties voor kustbescherming: dijken bouwen. Ook die moeten echter onderhouden worden, ze zijn duur, ze zijn lelijk en ze zijn slecht voor het onderwaterleven.

Als u echter mee wilt werken aan mijn artikel en wat meer inhoudelijke informatie kunt geven hoor ik dat natuurlijk graag!

25 november 2005 om 14:14  

Een reactie posten

<< Home