01 juni 2006

Pedolitiek

De net opgerichte pedopartij NVD heeft, vanzelfsprekend, weerstand opgeroepen. De kandidaat-politici willen kinderporno en seks met minderjarigen legaliseren. Onder voorwaarden dat het allemaal zonder dwang gebeurt, natuurlijk, maar toch: bah. Net als de meeste mensen vind ik de plannen van de NVD verwerpelijk. Hoe lekker de pedo’s seks met twaalfjarigen ook vinden, het risico dat een kind enkel instemt vanwege peer pressure is veel te groot.

Mogen de pedofielen desondanks een politieke partij oprichten? Natuurlijk. Althans, wel zolang de SGP ook mag bestaan. Als je een onverkwikkelijk partijprogram mag baseren op een boek, waarom zou je het dan niet mogen baseren op pedofiele neigingen? Omdat we die verwerpelijk vinden? Dat vinden veel mensen ook van het idee dat “het bekleden van publieke ambten een specifieke roeping is voor mannen”. Omdat het idee ons tegenstaat? Het idee dat jeugdige delinquenten naar opvoedkampen worden gestuurd staat mij niet aan, maar dat betekent niet dat Geert Wilders geen politiek zou mogen bedrijven. Het betekent wél dat ik niet op Wilders ga stemmen, net zoals ik mijn stem ook niet aan de NVD ga geven.

Geert Wilders en de gereformeerdste familie van Nederland willen dat het kabinet uitzoekt of de pedofielenpartij misschien ontbonden kan worden. Blijkbaar hebben ze weinig problemen met de notie van een regering die nieuwe politieke partijen kan verbieden op grond van de “zieke ideeën” die het heeft.

Dat terwijl dat toch een allerakeligste gedachte is. Eigenlijk veel akeliger dan een partij wiens plannen zoveel weerstand opwekken bij het electoraat dat hij toch nooit groot genoeg zal worden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen.

Dat uitgerekend de SGP vindt dat een partij met nare denkbeelden verboden kan worden, lijkt me een nieuw record bord-voor-de-kop. Net als het fundamentalistische heidevolk vind ik de ideologie van de NVD verwerpelijk, maar dat geldt in bijna dezelfde mate voor de ideeën van de grefo’s. En als politieke partijen verbieden blijkbaar iets is dat “moet kunnen”, waarom zouden we dan ophouden bij de pedo’s? Laten we dan meteen een eind maken aan de staatskundigen, die we onder het mom van politieke vrijheid zo lang hebben moeten tolereren.

13 Reacties:

Anonymous Spuyt12 zei...

Peer pressure is volgens mij "druk van gelijken". Bij een pedosexuele relatie lijkt me van "peer pressure" geen sprake.

En verder vind ik het goed dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot verbieden. De vergelijking met de SGP gaat mank.

De SGP legt haar leden beperkingen op, de NVD wil beperkingen voor haar leden opheffen.
Daarnaast vind ik het verbieden van een vrouwenlidmaatschap in geen verhouding staan tot het toestaan van sex met kinderen.

In het eerste geval lijkt het mij niet traumatisch, hoogstens irriterend. Daarnaast zijn het zaken waar de benadeelde groep, iets aan kan proberen te doen.

Het tweede geval gaat over - vaak - traumatische handelingen met een partij die zichzelf op geen enkele manier kan verdedigen.

Ik vind dat mijn vrijheid om iets te doen ophoudt op het moment dat ik daarmee anderen schade berokken.

Goed, een vrouw die niet lid mag worden van de SGP wordt beperkt in haar vrijheid. Maar echt schadelijk zou ik het niet kunnen noemen. Er zijn namelijk nog andere politieke partijen waar die persoon wél lid van kan worden. Je kan je zelfs afvragen of de persoon met deze wens wel thuishoort in deze partij.

Een kind kan geen kant op. Het loopt schade op. En daarom moet dat kind beschermt worden. Ook tegen mensen die die bescherming weg willen nemen.
Als ik een partij opricht die zwarten als untermensch voorstelt en ze allemaal wil ombrengen, moet dat dan ook maar getolereerd worden?

Ik denk het niet.

1 juni 2006 om 14:49  
Blogger Iknik zei...

Wat betreft peer pressure heb je gelijk.

Wat betreft pedoseksualiteit versus onderdrukking van vrouwen deels ook, maar het dilemma is niet zozeer de SGP-denkbeelden versus de denkbeelden van de NVD, maar: een land waarin de regering nieuwe politieke partijen kan verbieden versus een land waarin politieke partijen met verwerpelijke ideeën kunnen ontstaan. En als ik moet kiezen ga ik toch echt voor optie twee, met als uiterste consequentie dat jouw hypothetische partij inderdaad door de regering getolereerd moet worden. Politieke ideeën afstraffen is een taak van de kiezer, niet van de politiek.

1 juni 2006 om 15:20  
Blogger Bart Braun zei...

Daarnaast: het verlagen van de minimumleeftijd voor sex staat de SGP misschien niet aan, maar getuigt wel van realisme. Hoeveel van ons hadden op ons zestiende nog geen sexuele ervaringen? Misschien is het inderdaad tijd om de wet wat meer in de richting van de werkelijkheid op te schuiven.
Wat niets afdoet aan het feit dat die gast met de enge tanden wel echt een griezel is, natuurlijk.

1 juni 2006 om 15:29  
Anonymous Spuyt12 zei...

@Bartb: In de praktijk wordt ook niets gedaan aan sex tussen minderjarigen onderling. Maar wat mij betreft kan die grens niet hard genoeg worden gehandhaaft als het gaat om kinderen in de kwetsbare groep 12-15.

1 juni 2006 om 15:40  
Anonymous wout zei...

Het lijkt me een goed idee om de leden van de NVD es effe goed te laten doorlichten door de AIVD: laptopjes in beslag nemen, matras optillen en een blik in de kelder werpen.

1 juni 2006 om 15:45  
Blogger Bart Braun zei...

Nou, ik denk zo dat de leden er wel voor hebben gewaakt om wat voor incriminerende zaken dan ook verre van hun persoon te houden.
Zoals je ook juist bij de bestuursleden van de Nationale Alliantie geen hakenkruisvlaggen zult aantreffen. Ze kijken wel uit - dit soort mensen heeft geen bijster goede ervaringen met het systeem, en gaan er helemaal van uit dat hun entree in de politiek tot invallen zal leiden.

1 juni 2006 om 16:36  
Blogger Iknik zei...

"wat mij betreft kan die grens niet hard genoeg worden gehandhaaft als het gaat om kinderen in de kwetsbare groep 12-15"

Mee eens, maar het blijven meningen. En de NVD heeft zijn plannen natuurlijk dusdanig geformuleerd dat ze in principe niet leiden tot misbruik van minderjarigen (zie ook www.martijn.org) ook al denken jij en ik allebei dat de praktijk anders zal zijn. Wat blijft er dan over? Een partij met een verwerpelijke ideologie. Mag de regering een partij om die reden verbieden? Zo ja, hoe bepaalt die regering dan welke meningen verwerpelijk zijn en welke niet?

1 juni 2006 om 17:07  
Anonymous Spuyt12 zei...

Nee, dit is geen mening, dit is het voorkomen van letsel. Dat is iets objectiefs. Er zijn ook vele onderzoeken geweest die aantonen dat pedosexueel gedrag bij een kind bovengemiddeld veel schade toebrengt (t.o.v. sex met leeftijdsgenoten)

Ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland ooit een wet wordt aangenomen die het legaal maakt anderen fysiek en/of mentaal te kwetsen.

1 juni 2006 om 19:31  
Blogger Iknik zei...

Volgens de NVD (of in elk geval volgens martijn.org) blijkt uit onderzoek juist dat twaalfjarigen die vrijwillig seks hebben gehad met een volwassene daar helemaal geen trauma's aan over houden. Ik waag dat te betwijfelen, then again, ik heb me er nog nooit in verdiept.

Hoe dan ook, de formulering van de plannen van de NVD is dusdanig dat er *in principe* geen sprake is van letsel. Net zoals de SGP er natuurlijk *in principe* niet voor is dat een man zijn vrouw slaat als ze opstandig wordt, hoewel dat onvermijdelijk voortvloeit uit het misogyne wereldbeeld van de streng gereformeerden.

1 juni 2006 om 20:17  
Anonymous Think Tank zei...

Ik zou die partij ook liever verboden zien, maar het probleem is dat er geen criterium is om zulke partijen te scheiden van "minder schadelijke" partijen. Ik dacht eerst dat het criterium dat ze nu illegale handelingen willen legaliseren, maar dan zouden partijen als die van Wilders die Artikel 1 willen wijzigen ook verboden moeten worden. Dat gaat iets te ver.

2 juni 2006 om 09:49  
Anonymous Anoniem zei...

Als het willen legaliseren van illegale handelen een reden is om een partij te verbieden, zou dat de politiek ook wel verschrikkelijk doen stagneren. In mijn ogen is het opheffen van overbodige of ontoepasbare wetgeving nou juist één van de belangrijkste taken van de politiek.

Aan de andere kant, dan zouden we nu al van D'66 af zijn. Hmmm....

2 juni 2006 om 11:27  
Anonymous Spuyt12 zei...

Ik las op Sargasso dat het "slechts" om 15% gaat die er trauma's aan overhoudt. Lijkt me al 15% teveel.
Ik weet overigens niet of dit getal ergens op gebaseerd was...

Sowieso lijkt me de kans op trauma's groter in dit type relatie.

6 juni 2006 om 14:33  
Anonymous Anoniem zei...

De kans op trauma's in een sexuele relatie tussen twee volwassenen lijkt mij al groter dan 15%, moet ik zeggen.

6 juni 2006 om 15:14  

Een reactie posten

<< Home