30 mei 2006

Rechtvaardigheid is zó twintigste eeuw

Het is zover: de regering heeft alle schroom van zich afgeworpen, en besloten dat wetten en rechters de boel maar vertragen. Mensen die door de overheid verdacht worden van terroristische activiteiten, kunnen van diezelfde overheid een verbod krijgen zich ergens te bevinden. Zijn ze het niet eens met die “bestuurlijke maatregel”, dan kunnen ze bezwaar aantekenen bij… de overheid!

Donner verzekerde de Kamer natuurlijk dat dergelijke maatregelen niet zomaar zullen worden genomen, net zoals minister Remkes zijn padvinders-erewoord gaf en toezegde journalisten niet af te luisteren zonder reden, maar alleen als ze hun werk goed doen. Parlementair verslaggevers hoeven dus niet bang te zijn dat ze bespied en afgeluisterd worden en op basis van de rapporten die daaruit volgen niet meer op het Binnenhof mogen komen. Tenzij ze dingen schrijven die in de ogen van een bewindsman staatsondermijnend zouden kunnen werken, natuurlijk, maar welke journalist zou nu zo onverantwoordelijk zijn om in deze tijden van terreurdreiging de staat te verzwakken met subversieve praatjes?

En bovendien, onschuldige burgers hebben natuurlijk niets te vrezen van onze oh zo competente veiligheidsdienst. Het doel van de nieuwe wet zijn terroristen, de boeven die binnen het huidige, achterhaalde onschuldig-tot-het-tegendeel-enz-enz-systeem niet veroordeeld kunnen worden omdat er nog geen bewijzen zijn. Alsof we ons kunnen permitteren te wachten tot we kunnen bewijzen dat ze terroristen zijn. Dat is precies wat ze willen! Met deze nieuwe wet kunnen we eindelijk een vuist maken tegen mensen waarvan we weten dat het terroristen zijn zónder dat we het kunnen bewijzen.

En de Tweede Kamer heeft unaniem voor gestemd. Al het mediagenieke geschmier ten spijt – Wouter Bos die iets over de AOW roept, Marijnissen die jammert over ontslagrecht, Pechtold die wat over stemrecht voor zestienjarigen brabbelt – stemden alle honderdvijftig Kamerleden als makke schapen voor het einde van de rechtstaat zoals we die kennen. Omdat geen enkele politicus te boek durft te staan als iemand die de terroristen steunt.

Misschien moeten we zo stilletjesaan ook de wet van Godwin gaan herzien.

4 Reacties:

Blogger Bart Braun zei...

Heeeej, ik wilde net over Remkes gaan schrijven. Oh well, we zijn het eens, voor de verandering.
Belachelijk dat Remkes schermt met het verschoningsrecht. Ik hoef hem niet meer te vertellen wie mijn anonieme bronnen zijn! Alleen een beetje jammer dat dat ook niet hoeft, omdat hij mijn telefoon aftapt.

Als Amerika indertijd zo'n wetgeving had gehad, had Nixon Deep Throat al in het beginstadium van Watergate verscheept naar Guantanamo Bay. Handig voor Nixon, maar niet goed voor Amerika.

Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat een minister die zulke wetten erdoorheen jast, zelf iets te verbergen heeft. Waar verdenken we Donnert en Remkes van?

30 mei 2006 om 19:56  
Anonymous wout zei...

Hé, laat de regering met rust! Ze effent slechts de weg voor mijn verlichte dictatuur. Natuurlijk zal ik waarschijnlijk geen moeite hebben met dit soort kinderachtige (een echte minister-president laat zijn tegenstanders executeren) wetjes erdoor te drukken, maar misschien is mijn toekomstige oppositie sterker dan verwacht en moet ik slinkser handelen.

30 mei 2006 om 20:17  
Blogger Bart Braun zei...

Overigens, op www.politix.nl kun je nauwkeurig bijhouden welke partijen waarvoor en waartegen stemmen in de Tweede Kamer. Belachelijk dat de TK dat niet zelf op hun site zet, maar soit.

De voorstellen die Iknik noemt, staan hier nog niet vermeld; wel valt op dat GroenLinks vorige week als enige partij consequent tegen de voorstellen van Donner en Remkes heeft gestemd. Binnenkort eens kijken of dat deze week ook zo was.

30 mei 2006 om 23:18  
Blogger Iknik zei...

Bovenste voorstel, en inderdaad, Groen Links heeft als enige tegen gestemd. De wet is dus niet zoals ik beweerde unaniem aangenomen.

http://www.politix.nl/php/weken/weekoverzicht.php?wk=21&jr=2006

31 mei 2006 om 09:00  

Een reactie posten

<< Home