12 oktober 2006

Rekenen

“Vader koopt een afdekplaat van 4 bij 0,50 meter. De prijs is € 25,- per vierkante meter. Hoeveel moet vader betalen?”

Klinkt als het soort vraag dat je kreeg op de basisschool? Misschien, maar het is het soort vraag dat je voorgeschoteld krijgt als je leraar wil worden op de basisschool. Pabo’ers krijgen tegenwoordig een verplichte rekentoets aan het begin van hun eerste jaar. Wie de toets niet haalt, krijgt een jaar om bij te spijkeren, en wie dan nog geen voldoende weet te scoren mag vertrekken. Dit is ingevoerd omdat vorig jaar al bleek dat veel toekomstige leraren amper kunnen tellen, laat staan dat ze weten hoeveel vier maal een half maal vijfentwintig is.

Natuurlijk is niet iedereen even goed in rekenen, en dat is ook helemaal niet nodig. Een kleuterjuf of –meester hoeft helemaal niet uit te kunnen rekenen wat een afdekplaat kost. Als degene die in groep 8 voor de klas staat maar rekenvaardig genoeg is, is er niet zoveel aan de hand. Zou je kunnen denken.

Maar de eerstejaars Pabo’ers hebben wel gewoon een vooropleiding gehad. Van de MBO’ers haalt tweederde de toets niet, van de havisten veertig procent en van de Vwo’ers dertien procent. En we hebben het hier niet over hogere wiskunde, maar over vaardigheden die je nodig hebt om te controleren of je kassabonnetje wel klopt, of uit te rekenen hoeveel verf je moet kopen om de muren van je slaapkamer een nieuw kleurtje te geven. Wie het niet gelooft, kan via dit blog een voorbeeldtoets downloaden.

Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat er van geslaagde MBO’ers verwacht wordt, en dus ook niet of ze moeten kunnen rekenen. Maar dat een Havo- of Vwo-diploma niet eens een garantie is dat iemand basisschoolsommetjes kan doen, is van de zotte.

Wat is er gebeurd? Zijn de leraren in het voortgezet onderwijs slechter geworden? Zijn de kennishatende didactici te ver doorgeschoten bij het verhippen en vernieuwen van het vaardigheidgedreven onderwijs? Of ben ik een oude zuurpruim, en is rekenen gewoon vréselijk twintigste eeuw?

6 Reacties:

Anonymous Migratory Birdchick zei...

Nou, vooruit dan maar. Ik heb de link gevolgd en een paar toetsvragen gemaakt.

Jammer dat de rekentoets niet helemaal goed gedigitaliseerd is en de breuken veranderd zijn in "Error!". Toch zijn er nog genoeg vragen die foutloos er foutloos in staan en die zou iedereen zonder al veel moeite moeten kunnen maken.

Okee, het is onvermijdelijk dat er in de loopt der tijd kennis wegzakt. Dat gebeurt al snel bij zaken waar je in je verdere leven niet zoveel mee doet (zoals middenin de nacht meteen kunnen ophoesten wat cladogenese is).

Maar doorsnee zaken als kunnen uitrekenen hoe ver je komt op een volle tank benzine (en dat je na 600 km woestijn mogelijk in de problemen komt) dat zijn toch standaard vaardigheden die je dagelijks nodig hebt?

Zijn we te sterk gaan vertrouwen op die handige rekenfuncties in onze mobieltjes en dat de computer bij de kassa wel gelijk zal hebben?

Voor elk perfect werkend rekenprogramma is er een hansworst (m/v) die een nul teveel intypt. Of wacht... met die kassa-scanners hoeft dat niet eens meer.

Misschien heb je gelijk en is zelfstandig kunnen denken helemaal passe. Als kinderen maar weten welke knopjes ze moeten indrukken, dan zijn ze perfect aangepaste wereldburgers.

Oh warme wollige wereld...

13 oktober 2006 om 07:09  
Anonymous wop zei...

Geweldig toch, de westerse wereld is zodanig beschaafd dat rekenen bijna een overbodige vaardigheid is.

Hoe dom die Pabo-trutjes ook zijn, een groot deel maakt die opleiding daadwerkelijk af. Ze dragen vervolgens zelfs bij aan die maatschappij, al zijn ze ongeletterd en ongecijferd. Als jij nou eens afstudeerde, dan hoefde je niet elke cent na te tellen bij de kassa; kun je die wiskundige vaardigheden ook weg laten zakken.

13 oktober 2006 om 13:04  
Blogger Iknik zei...

Ik hoef niet elke cent na te tellen bij de kassa, omdat ik (al jaren) mijn eigen geld verdien. Afgestudeerd of niet. Maar met de rekenvaardigheid van docenten heeft dat alles natuurlijk niks te maken.

13 oktober 2006 om 16:26  
Anonymous wout zei...

Oh ja? Als jij al jaren je eigen geld verdient, waarom stem je dan SP???

En het heeft inderdaad niets te maken met de rekenvaardigheid van leerkrachten, maar dat was het punt van je column ook niet. Het punt dat jij maakt is dat het niveau van wiskunde in het voortgezet onderwijs te laag is. De domme pabo'ers waren slechts het voorbeeld.

Nochtans zal het hele probleem van het voortgezet onderwijs wel meevallen. Er is een eenvoudige verklaring voor dit hele verschijnsel. Immers, ontbreekt bij 90% van de Pabo-studenten niet het chromosoom met de allelen voor vaardigheid in rekenen en parkeren? Niks nieuws onder de zon dus.

13 oktober 2006 om 18:32  
Blogger Iknik zei...

"Als jij al jaren je eigen geld verdient, waarom stem je dan SP???"
Omdat dat moet van het politburo natuurlijk.

13 oktober 2006 om 18:40  
Anonymous Eelco Groothuizen zei...

Leuk, al zou ik deze rekentoets liever in spelvorm zien, zoals bij de Rekentuin het geval is.

14 januari 2011 om 16:04  

Een reactie posten

<< Home