05 december 2006

Motie

Het moet niet gekker worden. Omdat de PvdA even wil laten zien dat de Tweede Kamer niet meer is wat hij geweest is, eist van het demissionaire kabinet dat het het uitzetbeleid op pauze zet. De zittende minister heeft daar geen zin in, en dat zou wel eens kunnen leiden tot een nieuwe verkenning van de grenzen van ons staatsrecht. Want wat gebeurt er als een demissionaire minister wordt weggestuurd?

Dan vraagt de Koningin de minister in kwestie waarschijnlijk om aan te blijven tot er een nieuwe regering is. Zoals dat gebruikelijk is als een minister van een demissionair kabinet Bea zijn of haar ontslag aanbiedt.

Het zou dus maar zo kunnen dat Verdonk gewoon de wens van de Kamer naast zich neer kan leggen. Ze verdient het niet, maar in dit geval zou dat terecht zijn. Dan had de PvdA maar niet zo’n idiote motie in moeten dienen: van een demissionair kabinet eisen dat het iets anders doet dan lopende zaken afhandelen is van zichzelf al heel dubieus, maar als de eisende partij ook nog eens een serieuze kandidaat is voor regeringsdeelname wordt het wel heel vreemd. Waarom op hoge toon iets eisen van een club die eigenlijk niets anders mag doen dan op de zaak passen, als je het ook kunt afdwingen tijdens de formatiebesprekingen?

Waarschijnlijk omdat de linkse partijen stonden te trappelen om Balkenende 2.1 bij de eerste de beste gelegenheid eens even lekker te neten. De motie Bos was zo’n gelegenheid.

Dat de toon voor de komende vier jaar –mocht het zo lang gaan duren- meteen is gezet, is an sich niet erg. Het is geen slechte zaak dat JP de MP merkt dat de afgelopen drie jaar een walk in the park waren vergeleken met wat hem te wachten staat, en het zal interessant worden om te zien hoe de grote baas zich houdt als dingen echt moeilijk worden. Maar eventuele formatiebesprekingen tussen links en het CDA worden er op deze manier niet makkelijker op.

Mijn gok: nieuwe verkiezingen in 2007. En tot die tijd bijzonder vermakelijk Haags gehakketak.

6 Reacties:

Anonymous yaire zei...

rita heeft al een pauze ingelast.
Maar ja, rita vind het ook onmogelijk om het generaal pardon uit dte voeren. Ja, lekker gemakkelijk. Gewoon zeggen dat het niet kan als je er geen zin in hebt.

6 december 2006 om 00:04  
Blogger Bart Braun zei...

Als er een kamermeerderheid voor is, dan heeft de minister toch gewoon te doen wat er gezegd wordt? Regels zijn toch regels? Zou Verdonk moeten weten.

6 december 2006 om 09:35  
Blogger Bart Braun zei...

Maar als we in 2007 alweer nieuwe verkiezingen verwachten, dan moeten we snel aan het werk voor ons verkiezingsprogramma!

Niet langer mag de heilige uitstraling van het Iknikiaanse Spook van een democratische vertegenwoordiging verstoken blijven. Of zullen we eerst een Iknikiaans-theologische universiteit oprichten?

6 december 2006 om 10:38  
Blogger Iknik zei...

"Als er een kamermeerderheid voor is, dan heeft de minister toch gewoon te doen wat er gezegd wordt?"

Ja, in principe wel. En heeft een minister daar geen zin in, dan kan er een motie van wantrouwen ingediend worden, en als die wordt aangenomen moet de minster vertrekken. Maar Verdonk is al een vertrekkende minister, en vertrekkende ministers doen normaal gesproken niets anders dan op de winkel passen.

Aan de andere kant, misschien heeft dit kabinet het wel verdiend. Dat missionaire rompkabinet van CDA en VVD was ook geen al te fraaie constructie.

6 december 2006 om 11:36  
Anonymous Martin Swinkels zei...

"van een demissionair kabinet eisen dat het iets anders doet dan lopende zaken afhandelen is van zichzelf al heel dubieus, ..."

Hier maak je een denkfout. De demissionaire status geldt voor het kabinet. Het demissionaire kabinet moet zich inhouden en niet actief nieuw beleid maken. Maar mag er dan helemaal niemand meer iets ingrijpends beslissen? Jawel hoor. De tweede kamer is helemaal niet demissionair. En aangezien de tweede kamer als het er op aan komt ook nog eens de baas is, is er geen enkel bezwaar tegen dat de tweede kamer besluiten neemt die zij in het belang van het land vindt.

6 december 2006 om 17:06  
Blogger Iknik zei...

Hm, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Het is, hoewel ongebruikelijk, an sich niet verkeerd om als Kamer van een demissionair kabinet te eisen dat het een bepaalde motie uitvoert.

Het blijft wel vreemd dat de Kamer niet gewoon de formatiebesprekingen afwacht, en ik blijf benieuwd naar de vraag wat er gaat gebeuren als Rita blijft weigeren de Kamer z'n zin te geven.

7 december 2006 om 10:21  

Een reactie posten

<< Home