09 december 2005

Nationaal Innovatie Event

Het Innovatieplatform heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt. Ondernemers kunnen kennisvouchers inleveren bij kennisinstellingen en er zijn sleutelgebieden benoemd. Ook zijn innovatiesubsidies verruimd en onderzoekt het kabinet de mogelijkheden van een maintenance valley voor vliegtuigonderhoud. Maar waar hebben we dat eigenlijk voor nodig, dat innoveren? Deze vraag van het Innovatieplatform leidde tot een toekomstbeeld voor 2027.

Het toekomstbeeld werd gepresenteerd tijdens het Nationaal Innovatie Event. Een kernbegrip is duurzame innovatie. Nergens anders doen zoveel mensen zoveel op zo’n kleine oppervlakte. Dat vereist creativiteit, en geeft Nederland in 2027 een unieke positie als exporteur van duurzame oplossingen. Ook combineren wij tegen die tijd wateropvang en drinkwatervoorziening met wonen en recreëren. De creatieve industrie levert softwaretoepassingen voor ouderen en leerzame games voor het onderwijs. Op de werkvloer is de waardering voor vakmanschap en handwerk terug. Ouderen worden praktijkbegeleiders van jongeren, maar alle groepen blijven tot op late leeftijd leren. Bedrijven beconcurreren elkaar in 2027 vooral op consumenten. Voor alle achterliggende processen is co-creatie vanzelfsprekend.

Premier Balkende was zichtbaar enthousiast, maar inhoudelijk was zijn bijdrage niet. Gelukkig was daar onze minister van Economische Zaken. Brinkhorst hield geen opzwepend hallelujaverhaal, maar constateerde dat de urgentie hoog is. “India exporteert al heel wat meer dan bamboefluiten.” Daarvan zijn ondernemers in de maakindustrie zich maar al te goed bewust. Zij ervaren aan den lijve dat grote uitbesteders hun leveranciers wereldwijd zoeken. Als reactie vernieuwen zij producten en processen door bestaande kennis slim toe te passen. Financiering blijkt daarbij nog steeds het grootste knelpunt. Karien van Gennip probeert daar iets aan te doen. Helaas ging haar lezing over financieringsmogelijkheden voor het mkb vooral over technostarters. Met dank aan ABN AMRO in de zaal.

Het is een heuse hype. Ondernemers krijgen innovatie opgedragen om Nederland welvaartBV veilig te stellen. Allerlei organisaties verdringen zich om de subsidiepotten. Maar uiteindelijk hebben ondernemers gewoon behoefte aan tijd en ruimte om te ondernemen. Snoeien in de administratieve lasten dus (de wetswijzigingen per 1 januari 2006 maken ondernemers horendol) en bedrijventerreinen erbij. Ook hebben ondernemers verplichtingen gekregen die tot de taak van de overheid horen. Denk aan het inhouden en afdragen van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dáár moet, en kan, de overheid iets aan doen.

Meer geld voor het hippe begrip innovatie: prima. Maar kom eerst met daden die de randvoorwaarden scheppen!

N.B. Het Innovatieplatform nodigt ons trouwens uit om te reageren op het toekomstbeeld 2027. Je kunt dat doen via www.innovatieplatform.nl.