12 september 2006

Ik partij, jij partijt, wij partijen (2)

De eerste horde is genomen! VPP-Mongo (?) en de Zapruder-partij zijn er niet in geslaagd om hun registratie bij de kiesraad goed uit te voeren. Dat levert nog altijd 72 partijen op waar we ons licht op kunnen laten schijnen.

Vandaag graag een warm applaus voor de mensen van de Nieuwe Toekomst Partij! Vergeet die oude toekomst, want deze partij biedt u een geheel verzorgd programma in blauwe letters op een blauwe achtergrond.

Strenger straffen, fietsers zijn vooral een gevaar in het verkeer, we kunnen rustig auto blijven rijden want dat heeft niets met het broeikaseffect te maken (en de maximumsnelheid kan ook best omhoog). Erfenissen worden niet meer belast, en problemen met jongeren moeten voor komen (sic) worden, want ouderen voelen zich vaak bedreig (sic).

Kortom, een stevig, rechts programma. Maar weinig VVD'ers zullen het ermee oneens zijn, zeker als zij als 'onbezoldigdeambtenaar (sic) voor de overheid (sic) optreden.' Daar zit hem natuurlijk ook meteen het grote probleem van de NTP - die overigens, voor zover ik kan nagaan, niets te maken heeft met Johan Vlemminx' oude Partij voor de Toekomst.

Want als je het eens bent met de standpunten van de NTP, kan je veel beter VVD stemmen. Het programma komt weliswaar niet woord voor woord overeen met dat van de liberalen, maar bij de VVD weet je vrij zeker dat ze in de Tweede Kamer komen, en mogelijk zelfs in de regering.

Lijsttrekker Christan Boom (zo goed als bekend van zijn rolletje in De Dominee), zal hard moeten werken om nog voor november duidelijk te maken waarom we in hemelsnaam op hem zouden moeten stemmen.