28 december 2006

Beledigen

'Naast de algemeen geldende grens die in de wet is vastgelegd, zijn er ook normen van moraal en beschaving. Ze zijn het fundament van een samenleving die uitgaat van eerbied voor de medemens. Een recht om te beledigen bestaat dan ook niet.'

Dixit: ons niet-democratisch gekozen staatshoofd.

Bea heeft, mijn mening zal u niet verbazen, ongelijk. Om te beginnen zijn de normen van moraal en beschaving helemaal niet gedeeld. Daarom staan ze nou juist niet in de wet. De SGP vindt het moreel juist en beschaafd dat vrouwen niet meedoen in de politiek, de rest van Nederland ziet dat juist anders.

Haar conclusie dat er geen recht op belediging bestaat, zou ik juist willen omdraaien. Je hebt geen recht om vrijgewaard te blijven van belediging. Dit jaar zijn mensen hun buren met kapmessen te lijf gegaan vanwege plaatjes in een krant uit een landje dat ze niet eens op de kaart aan zouden kunnen wijzen. Zat die krant fout? Of lag het misschien ook een beetje aan de beledigden zelf?

Als je in een democratisch land met een vrijheid van meningsuiting wil wonen, dan ontkom je er niet aan dat er soms dingen gezegd of gedaan worden die je als hoogst kwetsend beschouwd. Dat is niet leuk, maar het is een kleine prijs als je kijkt naar wat je ervoor terugkrijgt. Alhoewel: ikzelf vind de hoeveelheid macht die de koningin heeft een belediging voor alle Nederlanders.